Een moment geduld alstublieft...

Privacyverklaring


Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Drent Kappers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Drent Kappers en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Drent Kappers verstrekt.
Drent Kappers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw haarkleur/haarmodel/gebruikte producten in uw haren
  • Uw bankrekeningnummer
  • Uw sociale media accounts

 

Waarom Drent Kappers gegevens nodig heeft
Drent Kappers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Drent Kappers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een haarbehandeling.

Hoe lang Drent Kappers persoonsgegevens bewaart
Drent Kappers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Drent Kappers verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Onze sociale media accounts zijn open. Uw gegevens worden niet gedeeld op onze sociale media accounts zonder vooraf schriftelijke toestemming van u.

 

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Drent Kappers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Drent Kappers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Social Media en Google
Drent Kappers maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele advertenties van Drent Kappers bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en opgeslagen door Google/Facebook/Instagram/Pinterest/Twitter servers in de Verenigde Staten. Lees het

 

privacybeleid van bovengenoemde bedrijven voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Drent Kappers te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Facebook/Instagram/Twitter en Pinterest gebruiken deze informatie om bij te houden hoe onze sociale media gebruikt wordt, om rapporten over de sociale media aan Drent Kappers te kunnen verstrekken en om hun adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Bovengenoemde bedrijven kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of zover deze derden de informatie namens de bedrijven verwerken.
Drent Kappers heeft hier geen invloed op.

Drent Kappers heeft Google, Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest geen toestemming gegeven de informatie te gebruiken voor andere diensten van deze bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@drentkappers.nl.
Drent Kappers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Drent Kappers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Drent Kappers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Drent Kappers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Drent Kappers via
info@drentkappers.nl.
www.drentkappers.nl is een website van Drent Kappers.
Drent Kappers is als volgt te bereiken:

 

Post- en vestigingsadres

Oranjestraat 57

7451CC HOLTEN

Telefoonnummer
0548 – 361615
0548-362028

E-mailadres
info@drentkappers.nl